FIFA U17 WOMEN WORLD CUP (IN INDIA)

Trực tiếp bóng đá các trận đấu thuộc giải FIFA U17 WOMEN WORLD CUP (IN INDIA)

Trực tiếp Spain U17 (W) vs Mexico U17 (W) – lúc 21:30 ngày 15/10
Trực tiếp Spain U17 (W) vs Mexico U17 (W) – lúc 21:30 ngày 15/10

Trực tiếp trận đấu Spain U17 (W) vs Mexico U17 (W) trong khuôn khổ giải FIFA U17 WOMEN WORLD CUP (IN INDIA) tốc độ cao, Full HD, có bình luận viên miễn phí vào lúc 21:30...

8 tháng trước

Trực tiếp Germany U17 (W) vs Chile U17 (W) – lúc 21:30 ngày 14/10
Trực tiếp Germany U17 (W) vs Chile U17 (W) – lúc 21:30 ngày 14/10

Trực tiếp trận đấu Germany U17 (W) vs Chile U17 (W) trong khuôn khổ giải FIFA U17 WOMEN WORLD CUP (IN INDIA) tốc độ cao, Full HD, có bình luận viên miễn phí vào lúc 21:30...

8 tháng trước

Trực tiếp Brazil U17 (W) vs USA U17 (W) – lúc 18:00 ngày 14/10
Trực tiếp Brazil U17 (W) vs USA U17 (W) – lúc 18:00 ngày 14/10

Trực tiếp trận đấu Brazil U17 (W) vs USA U17 (W) trong khuôn khổ giải FIFA U17 WOMEN WORLD CUP (IN INDIA) tốc độ cao, Full HD, có bình luận viên miễn phí vào lúc 18:00...

8 tháng trước

Trực tiếp New Zealand U17 (W) vs Nigeria U17 (W) – lúc 18:00 ngày 14/10
Trực tiếp New Zealand U17 (W) vs Nigeria U17 (W) – lúc 18:00 ngày 14/10

Trực tiếp trận đấu New Zealand U17 (W) vs Nigeria U17 (W) trong khuôn khổ giải FIFA U17 WOMEN WORLD CUP (IN INDIA) tốc độ cao, Full HD, có bình luận viên miễn phí vào lúc...

8 tháng trước

Trực tiếp Japan U17 (W) vs Tanzania U17 (W) – lúc 21:30 ngày 12/10
Trực tiếp Japan U17 (W) vs Tanzania U17 (W) – lúc 21:30 ngày 12/10

Trực tiếp trận đấu Japan U17 (W) vs Tanzania U17 (W) trong khuôn khổ giải FIFA U17 WOMEN WORLD CUP (IN INDIA) tốc độ cao, Full HD, có bình luận viên miễn phí vào lúc...

8 tháng trước

Trực tiếp Spain U17 (W) vs Colombia U17 (W) – lúc 21:30 ngày 12/10
Trực tiếp Spain U17 (W) vs Colombia U17 (W) – lúc 21:30 ngày 12/10

Trực tiếp trận đấu Spain U17 (W) vs Colombia U17 (W) trong khuôn khổ giải FIFA U17 WOMEN WORLD CUP (IN INDIA) tốc độ cao, Full HD, có bình luận viên miễn phí vào lúc...

8 tháng trước

Trực tiếp Mexico U17 (W) vs China U17 (W) – lúc 18:11 ngày 12/10
Trực tiếp Mexico U17 (W) vs China U17 (W) – lúc 18:11 ngày 12/10

Trực tiếp trận đấu Mexico U17 (W) vs China U17 (W) trong khuôn khổ giải FIFA U17 WOMEN WORLD CUP (IN INDIA) tốc độ cao, Full HD, có bình luận viên miễn phí vào lúc 18:11...

8 tháng trước